Ignotus

20 tekstów – auto­rem jest Ig­no­tus.

Nig­dy nie jest ideal­nie, ale chy­ba na tym właśnie po­lega cała perfekcja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 sierpnia 2015, 10:30

Nie można

można
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2014, 00:17

Słyszę. Często, choć nie zaw­sze. I mi­mo, że słuch mam dob­ry to słucham, słyszę, lecz nie słyszę, wiele tracąc przez głuchotę. War­to słuchać, tak naprawdę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2014, 20:12

* * *

Mówi się, że kiedy
Ikar upadał
czas nie zat­rzy­mał się ani na sekundę.
Mówi się, że kiedy Ikar upa­dał,
wielu upadło
podobnie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 marca 2014, 19:05

Umiejętność prze­bicia, to jak się oka­zuje diabel­nie ważna kwes­tia w życiu. Niektórzy prze­bijają so­bie różne części ciała, można prze­bić cenę na ja­kiejś auk­cji, prze­bijając się można zro­bić w czymś przejście, można prze­bić się przez mgłę, trze­ba tez uważać, żeby nie zos­tać broń Boże prze­bitym, ale po­nad to wszys­tko trze­ba wie­dzieć jak się prze­bić przez ciemnotę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 marca 2013, 12:37

Za­bierz mnie gdzieś, gdzie nieko­nie­cznie wszys­tko jest pros­te, gdzieś, gdzie nie wszys­tko jest ko­loro­we i pachnące, gdzieś, gdzie ludzie nie są ideal­ni, lecz gdzieś, gdzie pot­ra­fią słuchać i gdzie pot­ra­fią patrzeć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 listopada 2012, 21:56

* * *

Za­nuci­my me­lodię przys­tro­joną w Twe słowa
jak przy pięknej piosen­ce za­tańczy­my bez słów.
I będziemy wi­rować, tak po pros­tu, od nowa
za­kochując się w To­bie raz ko­lej­ny i znów.

Ty nas wszys­tkich pro­wadzisz i ro­zumiesz. Owładniesz.
Będziesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 października 2012, 17:19

A gdy­by tak nie płakać? Chy­ba ska­zali­byśmy się na wewnętrzny potop... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 października 2012, 20:32

Niektórzy po pros­tu ska­zani są na ciągle te sa­me widoki... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 października 2012, 23:30

* * *

Zat­rzy­mać się.
Przez chwilę nie iść dalej,
ale wra­cać się po­woli chciałabym.
Wszys­tko dzieje się zbyt szybko.
Zwariowało.
Przyspiesza...
Niech wskazówki zwol­nią o połowę,
niech tyl­ko tak szyb­ko nie biegną. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 października 2012, 11:02

Ignotus

Zeszyty
  • myśli – przy których war­to przys­tanąć

  • wiersze – in­try­gujące

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ignotus

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 sierpnia 2015, 10:30Ignotus do­dał no­wy tek­st Nigdy nie jest ideal­nie, [...]

21 października 2014, 18:28Ignotus sko­men­to­wał tek­st allah jest wiel­ki, ale [...]

16 maja 2014, 20:25Ignotus sko­men­to­wał tek­st i don't know how [...]